Sponsoring van Seyone Community - op weg naar The Gambia

De Rotaryclub Eindhoven (centrum), opgericht in 1931 en daarmee één van de oudste Rotary clubs in Nederland, viert dit jaar zijn 80 jarig bestaan. Binnen de club is de laatste jaren een toenemende aandacht voor maatschappelijk relevante onderwerpen. Zo heeft Rotary Eindhoven de afgelopen jaren zich ingespannen voor de verbetering van de tandheelkundige zorg in Kenia.  Maar ook dichterbij wordt de helpende hand toegestoken. De financiering van deze activiteiten is in een aparte organisatie, Het Rotary Gemeenschapsfonds, ondergebracht.

Voor dit project hebben wij ook de hulp ingeroepen van een groot aantal sponsors. Ook de lokale pers heeft er aandacht aan besteed.

Naast deze structurele invulling organiseren we op periodieke basis activiteiten om specifieke projecten te ondersteunen. De rijke historie van de club kan bogen op projecten in Nederland en ver daarbuiten. Memorabel zijn de 4 x 4 challenge in 2003 en het “Ons Eigen Festival” project in 1997. Hieraan willen we in 2011 het volgende project toevoegen: De bouw van een Multifunctioneel Centrum in Seyone Village, The Gambia. Op deze website treft u alle relevante informatie aan, hebt u meer informatie nodig of vragen dan kunt u altijd contact opnemen met info@rotarywheelseindhoven.nl 

Als onderdeel van de lustrumfestiviteiten hebben een aantal jonge leden binnen de club gezocht naar een mogelijkheid deze Afrikaanse betrokkenheid verder uit te diepen. Er is besloten om er naar te streven een aanzienlijke bijdrage te gaan leveren aan een goed doel met als randvoorwaarde dat er, gezien de lustrum context, een sterke fellowship component werd nagestreefd. 

 

We hebben dit besloten als volgt te gaan realiseren: met 5 Rotary teams rijden wij naar Banjul, the Gambia, alwaar wij onze voertuigen zullen veilen en de volledige opbrengst aan het goede doel van onze keuze zullen doneren. Ons streefbedrag is een bijdrage van 10,000 Euro. We verwachten op deze wijze een avontuurlijke rit van 6,000 kilometer af te sluiten met een feestelijke donatie. Om de veiligheid en haalbaarheid te garanderen zullen we deze rit uitvoeren binnen het kader van de Antwerpen-Banjul Challenge.

Dit project leeft binnen de Rotary Club Eindhoven onder de naam "Rotary Wheels Eindhoven - op weg naar the Gambia"

 

De deelnemers:

Paul en Eugenie van de Boom, Joke Koek en Boudewijn Sluijk, Peter en Line Koppens, Jan-Pieter Drost en Peter Veltman, Joep Bazelmans, Harry Verhoeven.