De brochure is klaar!

FondsenwervingsbrochureFondsenwervingsbrochureWe hebben een brochure gemaakt waarin we onze plannen uiteenzetten. Deze wordt maandag 18 april op de Rotary Club Eindhoven gepresenteerd.
We introduceren het goede doel van onze keuze, zetten uiteen wat we van plan zijn en geven een eerste overzicht van de sponsoring.
We introduceren dan ook de fondsenwervings BBQ